frisöryrket på 40-talet (PDF)

I Januari 1946 skrev Svenska Frisörföreningens ordförande C.A. Brink;

Året har i stort sett varit gott för föreningens medlemmar. Visserligen rapporteras fortfarande bekymmer med personalbrist, men vi räknar med att en hel del folk som tidigare varit inkallade i beredskapstjänst eller haft andra lönsamma sysslesättningar under kriget, nu kommer att återvända till yrket.”

Ett nytt löneavtal trädde i kraft i augusti 1946. Det innebar att en anställd frisör hade rätt till en minimilön varje vecka på ca. 75 kr.

Dessutom infördes provision. En herrfrisör måste arbeta in två gånger sin fasta lön, d.v.s 150 kr för att få sin provision, och en damfrisör måste arbeta in tre gånger sin fasta lön, d.v.s 225 kr. Provisionen var 10% i Stockholm och 5% på övriga orter.

SÅ MYCKET KOSTADE DET ATT GÅ TILL FRISÖREN 1946:
Priskontrollnämndens lista

Herrfrisersalonger


Rakning 0.50
Sprit efter rakning 0.15
Klippning 2.00
Halshårsklippning 0.75
Klippning barn under 15 år 1.50
Shamponering 1.75
Oljeshamponering tillägg 0.75
Kamning 0.75
Permanentlockning 8.00
Vattenondulering med torkning 1.00

 
Damfrisersalonger


Klippning 2.00
Klippning barn under 12 år 1.50
Vattenondulering (mise en plis) 1.50
Tångondulering 2.50
Elektrisk kamondulering 2.50
Shamponering 2.00
Shamponering långt hår 2.50
Hårfärgning exkl. Färg 9.00
Permanentlockning el.apparat 15.00
Permanentlockning kompresser 18.00

Under hösten 1947 infördes elransonering. De flesta frisörer använde hårtorkar, locktänger, klippmaskiner, permanentapparater och andra elektriska maskiner, så det blev en besvärlig höst för många. 

NYA MINIMILÖNER FRÅN DEN 15 SEPTEMBER 1947.

Veckolön Herr Dam
Ortsgrupp 1 101.65 kr 80.29 kr
Ortsgrupp 2 100.62 79.27
Ortsgrupp 3 92.92 73.17
Ortsgrupp 4 90.01 70.13
Ortsgrupp 5 85.36 65.55
Lärlingar
1:a års 25.41 kr 20.07 kr
2:a års 40.66  32.12
3:e års 60.99 48.17
Övertid per tim 1.48 kr 1.16 kr

Källskatt infördes 1948 vilket innebar att innehavaren av salongen nu måste betala in de anställdas skatt i förskott. Tidigare betalade den anställde själv in skatten i efterskott efter att deklarationen godkänts.

Ny semesterlag hade börjat gälla. Den anställde som fyllt 18 år fick rätt till 1 ½ semesterdag per månad.

Varuskatten höjdes på bland annat alla kem.tekn.artiklar. Eftersom Priskontrollnämnden inte tillät att behandlingspriserna på salongerna höjdes med samma procenttal som höjningen av varuskatten, innebar det att frisörernas marginaler på behandlingar försämrades.

Det var fortfarande ransonering på bland annat bensin, papper och elektricitet. För att få importera varor krävdes importtillstånd. Det började då råda brist på till exempel klippmaskiner, saxar, rakknivar och andra verktyg. Men trots allt lanserades en hel del nyheter på marknaden.

Fast väldigt många kom från små så kallade källarfabrikanter med tvivelaktiga produktbudskap.

1 september 1949 upphörde ransoneringen av varmvatten. Då frisersalongerna haft extra tilldelning av varmvatten har det betytt att många gått till en salong för att få håret tvättat.


Efter diskussioner som startade 1948 hade allt fler salonger vägrat utföra rakning. För att undvika tråkiga diskussioner i salongen uppmanades frisörerna av föreningen att sätta upp anslag i salongen om att rakning ej utfördes.


PRODUKTER UNDER 40-TALET

1946.

Det första året efter kriget.

Det rådde brist på många varor och mycket var fortfarande ransonerat, exempelvis raktvål. Folk köpte hårvårds- och kosmetikaprodukter i färg- och parfymhandeln, vissa större varuhus typ NK, PUB och hos frisörer.

Importen av frisörprodukter från framför allt USA och Frankrike ökade kraftigt. Lóréal meddelade att man nu startar i egen regi och snart kommer att öppna en egen färgningsskola i Stockholm.

Svenska Frisördepoten AB tillkännagav att man erhållit agenturen för “världens största tillverkare av damfrisörprodukter, Helene Curtis”. Under 50-talet kom detta företag också att nå betydande framgångar på den svenska marknaden.

1946 blev det år då kallpermanenten slog igenom på allvar, och en annan nyhet som kom för att stanna var de non-alkaliska shampona. Man började alltså använda syntetiska tvättaktiva ämnen istället för tvål.

Hårfärger hade länge varit en stor bristvara, men nu började nya typer av hårfärgningsmedel att dyka upp. Alla var fortfarande så kallade adderande hårfärger, vilket innebar att man bara kunde färga håret i en mörkare nyans än hårets naturliga färg. All färg var flytande.

NÅGRA NYA PRODUKTER UNDER 1946:


AD-MIRA CURL Kallpermanent,Mira Producter AB

CLERFIX Hårfärg, Cecoy AB

ERESCO Kallpermanent, AB Eresco, Stockholm

HELENE CURTIS Div. Hårprodukter, Svenska Frisördepoten AB

IMEDIA och COLORAL Hårfärg, AB LOrèal

LÓRÉAL dÓR Hårvatten, AB LOréal

LUSTRON HI-SPEED Kallpermanent, AB R. Barlach

NU-GLOSS Hårtoning, Parfymeri Asta AB

PIRAUD Hårfärg, Parfymeri Asta AB

SOFTI SUCCES Shampo, AB K. Andersson

V10 DUART Permanent, Wella AB (Duart Ltd, USA)NÅGRA NYA PRODUKTER UNDER 1947:

BRIOL Shampo, AB Tekniska Fabriken Brioal Stockholm

CAPILLO Cremeshampo, Barnängens Tekn.Fabrik Stockholm

COLGATE Shampo, Colgate – Palmolive – Peet AB Stockholm

DUCHESS Kallpermanent, Svenska Frisördepoten AB

EPOLAN Koncentrat mot mjäll, Henrik Gahns AB

HELENE CURTIS Shampo, Svenska Frisördepoten AB

LOTUS-HENNA Hårfärg, Termal-Companiet Stockholm

LUSTRON Kallpermanent, AB R. Barlach

OLÈOCAP Hårkur, AB Lòréal

OLOXOL Hårfärg, AB R. Barlach

PANTEEN Hårvatten, AB R. Barlach

RANDBOX Shampo, AB Wallco


1948

Den första hempermanenten lanserades på marknaden. Frisörtidningen skriver:

Man bör göra som i USA och England, tiga ihjäl det hela och i övrigt ta det kallt. Indirekt kommer hempermanenten att göra nytta för frisörerna då folk kommer att tröttna på jobbet att göra det själv. De kommer att få sina hår skadade och måste komma till frisören för att få det reparerat. En icke föraktlig inkomstkälla.”

NÅGRA NYA PRODUKTER UNDER 1948


BLONDBEST Blondering, AB K.A. Holmberg Malmö

BRIOL Shampo, AB Tekn.Fabr.Briol

CHESEBROUGH Hårolja, AB R. Barlach

CONTINENT Permanentapparat, Marga frisörmaskiner

DUCHESS Helene Curtis Permanent, Svenska Frisördepoten AB

EMYLON Hårvatten, Emylon Kemiska Produkter Göteborg

ETANOL Permanent, Alvar Carlsson Stockholm

FRAGRANCE Henna shampo, Fragrance Malmö

F-VITAMIN Hårkur, The Star-Well Co AB

HELENE CURTIS Permanent, Svenska Frisördepoten AB

IDOLO Hårvatten, Sandgrens Efter:s Frisersalong Lund

INECTO Hårfärg, Hennies AB

LYST – SERIEN Hårvård, 8 olika produkter, Parfymeri Asta AB

NOALCONCENTRÉ Shampo, AB Litulin


1949

I tidningen Svenska Frisörtidningen från år 1949 var det annonser för permanent som dominerade.

De två stora företagen var Parfymeri Asta med sin kemiska permanent Nestle och R. Barlach AB, som arbetade både med kallpermanent och kemisk permanent, under namnen Jamal och Lustron.

Båda företagen annonserade dessutom i både veckotidningar och dagstidningar, vilket betydde ett uppsving för permanentbehandlingar i salongerna. Parfymeri Asta sade att av landets 4800 salonger var 2700 Nestle-salonger.

Svenska Frisördepoten som är agent för Helene Curtis började komma in på marknaden genom en aggressiv marknadsföring och genom att lansera helt nya produkttyper. Lóréal dominerade färgmarknaden genom Imedia hårfärg.

De största leverantörerna till herrfrisörer var Henrik Gahns AB, Parfymeri Pauli och Parfymeri Le Coq AB. För första gången använde ett företag, Puro Colcin AB argumentet, “vi säljer endast genom frisörer” och det gav stor framgång.

Herrfrisörernas inköp bestod i första hand av hårvatten, rakvatten, raktvål, hårpomador, håroljor, shampo och antimjällpreparat.


NÅGRA NYA PRODUKTER 1949

BRIOL Kem.permanent, AB Tekn.Fabri. Briol.

CREMERINSE Inpackning, Svenska Frisördepoten AB

JOWANOL Permanent, Max Happach AB

KÅWE Klippmaskin, tillbehör, Elektriska AB Kåwe

LOCK-HEAD Permanent, Marga Parfymeri AB

LYST Inpackning, Parfymeri Asta AB

MUNGO SOAPLESS Shampo, AB Formosa

NESTLES Permanent, Parfymeri Asta AB

NOXEMA Shampo, hårvatten, AB Apoteksvaror, Fru E. Ankarblad

SONETTE Permanentapparat, Ahlberg & Holmberg AB

SUAVE Hårcreme, Svenska Hårdepoten AB

TRIBOL Ögonbrynsfärg, AB K.A. Holmberg

VITROLOX Fixativ, Nils Bergman & CoKällförteckning:

Håret som yrke, Bertil Sundman