Gesällbrev

• Skriftligt intyg över avlagt gesällprov.

Gesällprov
• Arbetsprov utfört av lärling i avsikt att bli gesäll.

Gesäll
• Yrkesutbildad hantverkare som ännu inte blivit mästare.

Mästarprov
• Prov som vid lyckat resultat ger intyg om högsta skicklighet.


Vägen till gesällbrev

Efter utbildning inom ett hantverksyrke kan man i de flesta fall visa sin kompetens genom ett gesällprov.
Man får då ett gesällbrev som bevis på att man uppfyller branschens krav på yrkeskunnande.
När man kvitterar ut sitt gesällbrev får man också ett inplastat kort av typen ID-kort, som på fem språk intygar den kompetens man har.
Gesällbrevet ger större chans till ett bra arbete inom det yrke man valt, både i Sverige och utomlands.

För att få gesällbrev måste man ha genomfört den utbildning och praktik som krävs i yrket. Därefter får man avlägga ett Gesällprov, enligt branschens fastställda krav.


Yrkesprov för FRISÖRER - Moment och Kriterier:


Provreglerna gäller frisörer för Gesällbrev/Mästarbrev.

Alla moment skall deklareras i förväg, skriftligt och muntligt.


Gesällprovet är indelat i två delar. Den första delen gör man i slutet av termin 1, och den andra delen i slutet av termin 4.
 
GESÄLLMOMENT NIVÅ 1:
 
Permanentrullning på docka
- Dam eller Herr
Kriterier: Permanentrullning med traditionella spolar. Allt hår skall vara upprullat från topparna till hårbotten.

Tid: 45 min.
 
Teoretiskt prov
Kriterier: Ca 25 teoretiska frågor om frisöryrket. Klippteknik, kemi, färg, design, ekonomi samt frågor ur riksavtalet för frisörbranschen. Gällande avtal får användas som stöd.

Tid: 60 min.
 
Oxidationsfärgning
med Damklippning - Dam
Kriterier: Utväxtfärgning på ett hår med minst 25% vitandel och en utväxt på minst 2 cm sedan föregående färgbehandling. Lättfärg får användas på det tidigare färgade håret. Resultatet skall uppvisa en jämn färg från hårbotten till topparna. Valfria verktyg.

- Damklippning
Kriterier: Håret skall klippas minst 2 cm och innehålla minst 2 olika klippsätt. Efter klippningen skall minst 50% av håret ha en minimumlängd av 5 cm. Valfria verktyg.

Total tid Färgning och Klippning: 150 min.
 
Frisyrdesign Festfrisyr
- Dam
Kriterier: Valfri festfrisyr anpassad till modellen. Hårets längd får maximalt nå till axlarna. Frisyren skall innehålla djup och volym, visa känsla för form och vara hållbar. Hårprydnader är tillåtna men får ej dominera. Ev. prydnader skall vara väl fastsatta. Inga synliga nålar eller spännen i det färdiga resultatet. Valfri teknik och valfria verktyg.

Tid: 60 min (exkl. ev. torktid)
 
Herrklippning, klassisk med styling
- Herr
Kriterier: Det skall klippas en frisyr med finish, gradering från 0 mm i nacken och med en jämn övergång till hjässan. Även en jämn övergång från sidorna till hjässan. Det skall vara rena markeringar på sidorna, runt öronen och ner till nackens finish. Hela håret skall klippas minst 2 cm och vid behov vara effilerat.
Direkt efter klippningen stylas håret till en klädsam frisyr. Valfria verktyg.

Tid. 60 min.
 
Skägg- och mustaschdesign
- Herr
Kriterier: Det skall klippas och formas ett skägg med rena markeringar. Vid bedömningen tas hänsyn till att helhetsintrycket stämmer väl med modellens ansiktsform. Utgångsläget skall vara minst 1 cm långt och utan markeringar. Det färdiga resultatet skall minst innehålla mustasch och hakskägg. Valfria verktyg.

Tid: 30 min.

 
GESÄLLMOMENT NIVÅ 4:
 
Kemisk strukturbehandling
- Dam eller Herr
Kriterier: Allt hår skall behandlas från topparna till hårbotten. Håret bedöms fuktigt. Valfri teknik och valfria produkter.

Tid: 100 min.
 
Damklippning
med Frisyrdesign Formblåsning - Dam
Kriterier: Det skall klippas en frisyr som innehåller minst 2 olika klippsätt. Minst 50 % av håret skall vara i hel form eller gradering. Håret skall klippas minst 2 cm. Valfria verktyg.

- Frisyrdesign Formblåsning (+ ev. Vågor)
Kriterier: Direkt efter klippmomentet skall håret formblåsas. Hela håret skall formas till en hållbar frisyr med borste/kam och fön, från hårbotten till toppen utan tupering. Vågor i form av 5 c-rörelser kan ingå och bedöms separat.

Total tid Klippning, Formblåsnig + ev. Vågor: 70 min.
 
Fri herrklippning
med styling (+ ev. Vågor) - Herr
Kriterier: Det skall klippas en frisyr i fri form. Håret skall klippas minst 2 cm och innehålla minst 2 olika klippsätt. Efter klippningen skall håret stylas till en klädsam frisyr. Vågor i form av 5 c-rörelser kan ingå och bedöms separat. Valfria verktyg.

Total tid Klippning, Styling + ev. Vågor: 50 min.
 
Frisyrdesign Vågor
- Dam eller Herr
Kriterier: På modellen för Formblåsning Dam eller Styling Herr skall håret med borste eller kam fönvågas med 5 c-rörelser. Vågorna skall harmonisera med den tänkta frisyren.

Tid: Ingår i respektive moment.
 
Avancerad färgning
med Frisyrdesign Styling - Dam
Kriterier: Avancerad färgning på ett långt hår som når nedanför axlarna enligt valfritt alternativ:
Alt. 1 – Ljusarefärgning. Uppljusning minst 3 steg. Hela håret eller minst 2 cm utväxt.
Alt. 2 – Färgbehandling med 3 differenta ljushetslägen/nyanser. Hela håret.
Alt. 3 – Folieslingor med synlig effekt. Minst 50% av håret.Valfria verktyg.
Färgresultatet skall uppvisa en jämn färg från hårbotten till topparna. Valfria produkter.

Tid: 60 min.

- Frisyrdesign Styling
- Dam
Kriterier: Direkt efter färgningen skall håret stylas och formas till en hållbar frisyr (ej uppsättning).Valfria verktyg.

Tid: 90 min.

Total tid Färgning och Styling: 150 min
 
Frisyrdesign Långhårsarbete
med Brudklädsel - Dam
Kriterier: Frisyren skall göras på ett långt hår som når nedanför axlarna. Allt hår skall vara uppsatt förutom ev. slingor och lugg i dekorativt syfte. Löshår och prydnader är tillåtet men får ej dominera. Valfria verktyg.

Brudklädsel med krona/tiara och slöja
- Dam
Kriterier: Brudklädseln skall utföras på samma modell som för långhårsarbetet. Bedömning sker med hänsyn till stil och form samt stadga i slöja och krona/tiara. Om krona används skall den sitta centrerat på hjässan och slöjan sitta i direkt anslutning till kronan. Slöjan får inte i förväg fästas i kronan. Om tiara används skall den sitta väl fastsatt och slöjan fästas i harmoni med tiara och frisyr. Slöjan skall vara minst 1 kvm. (Valfri färg). Valfria verktyg.

Total tid Långhårsarbete och Brudklädsel: 90 min.


Betyg vid yrkesprov/Gesällprov/Mästarprov för frisörer:

MVG Mycket Väl Godkänd
VG = Väl Godkänd
G = Godkänd
IG = Icke Godkänd

                       
Detta system kräver kompetenta examinatorer och det ger oss kompetenta frisörer.
Vi nyttjar fem bedömningsmoment och varje moment ger ett + eller ett -.


Vid lägst G = Godkänd för betyg och Gesällbrev
Vid lägst VG = Godkänd för ansökan om Mästarbrev


Regler för Mästarprov.

Kan göras när du har minst sex års yrkeserfarenhet, samt har företagsekonomiska kunskaper.
Vid provet krävs minst VG i samtliga moment.

  För mer information, vänd dig till Frisörföretagarna. Utbildningsfrågor: tel.08-445 88 03
eller den lokala utbildningsnämnden.