scissors

Från prao till mästare

Frisöryrket är kreativt och spännande men kräver bred utbildning och träning i flera praktiska och tekniska moment. I frisörutbildning ingår även teoretiska delar som till exempel kemi och kundpsykologi.

Vägen till att bli behörig frisör har i och med ett nytt utbildningsavtal mellan parterna i frisörbranschen nyligen gjorts om.


1. Hur börjar man sin karriär?

Oftast börjar den första kontakten med frisörbranchen genom prao, sommarjobb eller praktik på någon salong. Det är också då som du kan få en inblick i hur det är att arbeta som frisör och sköta en egen salong eller vara anställd.

Du behöver motivation och bra grundskolebetyg när du söker frisörutbildning vid gymnasieskola eller som lärling i ett frisörföretag.
I Sverige finns ett 30-tal gymnasieskolor med frisörutbildning. När det är långt till gymnasieskola så blir lärlingsutbildning kanske den bästa lösningen, även om gymnasieskolans ordinarie Hantverksprogram står för de flesta utbildningsplatserna.

2. Gymnasieskola HV, inriktning Frisör + Färdigutbildning

Det finns kommunala och fria gymnasieskolor med Hv inriktning frisör. När grundutbildningen på gymnasieskolan (nivå 1) är klar ska du avlägga ett praktiskt delprov samt ett teoriprov. Du måste ha godkänt i samtliga hantverkskurser samt matte, svenska , engelska och samhällskunskap. Efter det följer färdigutbildning på ett frisörföretag i 3000 tim (nivå 2, 3 och 4) innan du kan avlägga det slutliga gesällprovet och bli behörig frisör.

3. Företagsförlagd Traineeutbildning

Som trainee lär du dig frisöryrket hos ett frisörföretag. Du måste själv hitta en salong som vill utbilda/anställa dig. Hittar du en plats blir du anställd som trainee i 5000 tim (4 nivåer). Du och din handledare följer en läroplan för frisöryrket. Du ska avlägga delprov och teoriprov efter 2000 tim (nivå 1). Du måste också ha godkända betyg i matte, svenska, engelska och samhällskunskap från gymnasiet el Komvux innan du kan avlägga det slutgiltiga gesällprovet och bli behörig frisör.

4. Godkänd privatfrisörutbildning + Färdigutbildning

När grundutbildningen är klar (nivå 1) ska du avlägga ett praktiskt delprov samt ett teoriprov. Du måste också ha godkända betyg i matte, svenska , engelska och samhällskunskap från gymnasiet el Komvux. Efter det följer färdigutbildning på ett frisörföretag i 3000 tim (nivå 2, 3 och 4) innan du kan avlägga det slutliga gesällprovet och bli behörig frisör.

Godkända privata frisörskolor:

Frisörcentrum, Bromma, Falun
Svenska Frisörakademin, Linköping
H.A.I.R Acadamy, Kalmar
Björn Axén Academy, Stockholm
Adam & Eva Frisörskola, Kristiansand, Oslo, Göteborg
Utbildning Nord, Övertorneå
Skult Education, Lund
Scandinavian Hair Academy, Malmö
Svenska Frisörskolan, Stockholm, Göteborg, Malmö, Trollhättan, Örnsköldsvik
Hårakademin, Stockholm


5. Yrkesprov för betyg och chans till gesällbrev

Branschens utbildningsbevis är Frisörbetyg och Gesällbrev. För att få dessa dokument erbjuder branschen ett yrkesprov som skall betygsättas och där ett G = Godkänd är minimikravet för ett Gesällbrev. Frisörbetyg får du från branschen och Gesällbrevet beställer man från Stiftelsen Hantverk & Utbildning. För de som presterar extra hög slutpoäng finns Diplom. Svenskt gesällbrev är internationellt och du erhåller ett särskilt dokument (ID-kort) som är översatt till fem språk, bra att ha för den som söker sig utomlands.

Läs mer om Gesällbrev och Gesällprov med dess moment och kriterier HÄR

6. Kompletterings- och vidareutbildning

För att kunna hänga med i ett modeyrkes förändringar och för att kunna konkurrera med andra frisörer så erbjuder ett flertal organisationer och företag fortbildning. Kurserna hålls av särskilda konsulenter och några av dem är ett par dagar långa eller en termin. Även kommunernas KomVux-avdelningar kan ibland erbjuda viss kompletterande utbildning. Många frisörer väljer att få kontinuerlig fortbildning utomlands, till exempel Frankrike och England. De är de främsta länderna på området utanför de nordiska länderna.

7. Företagarutbildning

För de frisörer som driver egna företag anordnas speciella kurser i bl.a. ekonomi- marknadsföring- juridik- skatte- och bokföringsregler. Även kurser i management finns för just frisörföretagare.

8. Mästarbrev

För frisörutbildade företagare och anställda finns möjlighet att söka ett Mästarbrev. Särskilda provbestämmelser gäller och provet övervakas av Frisörföretagarnas granskare. Mästarbrev finns för damfrisör-herrfrisör och för samutbildade frisörer. Man skall ha 6 års yrkeserfarenhet efter att ha fått Gesällbrev, samt företagsekonomiska kunskaper för att kunna ansöka om Mästarbrev.

Sammanfattning

Framtiden ser ganska ljus ut för de som är duktiga och som verkligen lägger ned lite extra på sitt yrkesutövande. Självklart påverkas även frisöryrket liksom alla andra servicebrancher av konjunkturernas svängningar, och vid tuffare tider klarar sig de med stort kunnande och bra kvalitet bäst. Sveriges frisörer har på senare tid visat tendens att stanna längre i yrket, vilket gör att antalet utövare just nu är betydligt fler än behovet.

Den mesta informationen på denna sida kommer från Frisörföretagarnas hemsida. För att hålla dig uppdaterad om vad som gäller just dig när du vill utbilda dig till frisör, vänligen vänd dig till dem i första hand.